Tet-2015
Tet-2015
Tin tức nghành xây dựng

Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn

Ngày cập nhật: 08/03/2016 08:49:12
UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch vốn năm 2016 đối với Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.

Mục tiêu của dự án là đến Năm 2020 cấp nước sạch cho 85% dân số vùng dự án với tiêu chuẩn 100 – 120 lít nước/ngày đêm và cấp nước thô 70.000 m3/ngày đêm phục vụ sản xuấtCông nghiệp cho Khu kinh tế Nghi Sơn; đến năm 2030 có 95% dân số Khu kinh tế Nghi Sơn được sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 120 – 150 lít nước/ngày đêm; đảm bảo cung cấp nước thô và nước sạch ổn định cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Khu kinh tế Nghi Sơn đạt cộng suất 120.000 m3/ngày đêm.

Địa điểm xây dựng tại huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, gồm vốn vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh và vốn đóng góp của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2019. Trong đó, dự kiến kế hoạch vốn năm 2016 là 325,335 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trướcChủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ, đảm bảo hoàn thành hệ thống cấp nước thô vào năm 2017 như tiến độ đã cam kết; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia thuộc phạm vi dự án có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2016 của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, cân đối nguồn đối ứng hàng năm, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Các tin khác
 Quay lại  
  • Liên kết website

  • Thành tích
lgbt
CÔNG TY TNHH QUANG VINH - HẢI THƯỢNG
Địa chỉ : Đường 513, Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tỉnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3862 081 - Fax: (037) 3862 081 Hotline: (Giám đốc) Mr Đông 0912 381 248
Email: nghiemquangvinh@gmail.com
MẠNG XÃ HỘI